• Naujasis Valstybės tarnybos įstatymas ir svarbiausi pasikeitimai valstybės tarnyboje nuo 2019 01 01
  Data: 2019 02 14     Pradžia: 09:30

  Seminaro lektorius - Augustas Ručinskas, teisininkas praktikas, valstybės tarnautojas, turintis daugiau nei 10 metų patirties valstybės tarnybos santykių taikymo srityje.

  Mokymų data: 2019 m. vasario 14 d.
  Mokymų vieta: viešbutis „Ecotel Vilnius“, Slucko g. 8 

  Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosianti naujoji įstatymo redakcija apims pokyčius svarbiausiose valstybės tarnybos reglamentavimo srityse.

  PROGRAMA

  1. Vidaus administravimo teisinio reguliavimo pakeitimai ir jų svarba valstybės tarnyboje.
  2. Kas svarbu vietos savivaldai, ir kas – įstaigai prie ministerijos? Kokie svarbiausi darbai laukia valstybės ir savivaldybių institucijų?
  3. Valstybės tarnybos samprata ir valstybės tarnautojo sąvoka: pagrindiniai pakeitimai.
  4. Pagrindiniai valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principai ir jų svarba valstybės tarnyboje.
  5. Nepriekaištinga reputacija:  subjektai, kuriems taikomas šis reikalavimas; kiti pasikeitimai.
  6. Įstaigų ir valstybės tarnautojų pareigybių grupės ir pareiginių algų koeficientai nuo 2019-01-01, naujieji pareigybių aprašymai: dažniausiai kylantys klausimai.
  7. Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas naujovės: išsilavinimo reikalavimai; konkursas ir jo rezultatai (karjeros valstybės tarnautojų ir įstaigos vadovų);  karjeros valstybės tarnautojų ir įstaigos vadovų priėmimas (naujojo kompetencijų modelio taikymas); pakaitinių valstybės tarnautojų priėmimas (naujoji atrankos sistema).
  8. Įstatymo leidėjo pakeitimai valstybės tarnautojų pareigų ir teisės srityse: teisė dirbti kitą darbą; su pareigomis nesuderinama veikla; kvalifikacijos tobulinimas ir finansavimas.
  9. Pasikeitimai valstybės tarnautojų karjeros srityje: tarnybinis kaitumas, perkėlimas ir naujoji tarnybinės veiklos vertinimo sistema.
  10. Darbo užmokesčio sandara ir naujovės: pareiginė alga, priemokos, priedas už tarnybos stažą ir kiti mokėjimai.
  11. Svarbiausi pasikeitimai valstybės tarnautojų skatinime.
  12. Valstybės tarnautojų atsakomybė: naujovės ir jų taikymas.
  13. Esminiai pakeitimai valstybės tarnautojų atostogų ir garantijų teisiniame reguliavime (įskaitant mentorystę ir nuotolinį darbą).
  14. Kas naujo valstybės tarnautojų atleidime iš pareigų?
  15. Valstybės tarnybos valdymo naujovės.
  16. Su įstatymo įsigaliojimu susijusios taikymo problemos, įgyvendinamieji teisės aktai ir kiti klausimai.

  Papildoma informacija:
  Seminaro trukmė: 9.30-14.45 (6 akad. val.)
  Dalyvių registracija: 9.00-9.30
  Pietų pertrauka: 11.45-12.30

  Dalyvio mokestis - 100 Eur. Visi seminaro dalyviai gaus dalomąją seminaro medžiagą ir dalyvio pažymėjimą. Jei pageidaujate užsiregistruoti, užpildykite žemiau esančią registracijos anketą. Užsiregistruoti į seminarą galite ir tel. (8 5) 205 1492, 8 699 98531, 8 699 98350.

  UAB „ŽINIŲ ERA" įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 27V-116 „Dėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 27V-2
  „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo"
  (Valstybės žinios, 2013, Nr. 48-243)

  Registracijos anketa

  Norėdami užsiregistruoti, prašome užpildyti visus anketos laukelius, pažymėtus žvaigždute (*).
  Jei renginyje ketina dalyvauti daugiau nei 3 asmenys, dalyvių pavardes prašome įrašyti laukelyje „Papildoma informacija“.  
  Jei dalyvaujate kaip fizinis asmuo, vietoje įmonės pavadinimo nurodykite dalyvaujančio asmens vardą ir pavardę.

   

   
   
   

   
  Sutinku gauti informaciją apie „Žinių era“ organizuojamus mokymus, išankstines renginių kainas*:  Į viršų