• Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas viešajame sektoriuje (nuotolinis seminaras)
  Data: 2021 05 25     Pradžia: 09:30

  Lektorė – Daiva Vyčinienė, teisininkė, asmens duomenų apsaugos ekspertė, turinti daugiau nei 15 metų patirtį asmens duomenų apsaugos srityje (dirbo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje), viena iš MB ,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai“ steigėjų.

  Mokymų data: 2021 m. gegužės 25 d.
  Mokymų pradžia: 9.30 val.
  Mokymų trukmė: 9.30-14.45 (6 akad. val.)
  Pertraukų laikas:  11.00-11.15;  12.45-13.15

  Mokymų programa

  1. Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas: kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą.

  2. Kada galima remtis duomenų subjekto sutikimu ir kaip jį įrodyti.

  3. Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas rengiant teisės aktų projektus. Teisės aktų ir jų projektų skelbimas.

  4. Prašymų teikti duomenis nagrinėjimas. Kokių taisyklių reikia laikytis.

  5. Asmens duomenų tvarkymo ypatumai viešajame sektoriuje:
  - skiriant duomenų apsaugos pareigūną;    
  - vykdant viešuosius pirkimus;
  - atveriant duomenis;
  - nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus;
  - vykdant apklausas ir siunčiant naujienlaiškius;
  - teikiant duomenis žiniasklaidos atstovams;
  - skelbiant duomenis interneto svetinėje, socialiniuose tinkluose.

  6. Asmens duomenų tvarkymo ypatumai ekstremalios situacijos / karantino laikotarpiu.

  7. Praktiniai patarimai, kaip organizuojant darbą nuotoliniu būdu nepažeisti duomenų tvarkymo reikalavimų.

  8. Santykiai su duomenų tvarkytojais. Ar visada reikalinga asmens duomenų tvarkymo sutartis?

  9. Atskaitomybės principas. Ar tinkamai parengtų vidaus dokumentų pakanka atskaitomybės principui įgyvendinti?

  10. Skaidrumo principas, duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas. Ar visada privaloma tenkinti duomenų subjekto prašymą?

  11. Duomenų saugumo pažeidimai ir jų valdymas. Kas laikoma pažeidimu, dažniausiai pasitaikantys pažeidimai ir kaip juos suvaldyti.

  12. Darbuotojų pareigos tvarkant asmens duomenis.

  13. Kitų ES valstybių priežiūros institucijų praktika skiriant baudas. Ko galime pasimokyti?


  Jei iš įmonės dalyvauja 1 asmuo, dalyvio mokestis – 120 Eur (PVM netaikomas). Jei iš įmonės dalyvauja daugiau nei 1 asmuo, mokestis kiekvienam dalyviui – po 105 Eur. Į kainą įskaičiuota el. metodinės medžiagos komplektas, el. dalyvio pažymėjimas.

  Registracijos anketa

  Norėdami užsiregistruoti, prašome užpildyti visus anketos laukelius, pažymėtus žvaigždute (*).
  Jei renginyje ketina dalyvauti daugiau nei 3 asmenys, dalyvių pavardes prašome įrašyti laukelyje „Papildoma informacija“.  
  Jei dalyvaujate kaip fizinis asmuo, vietoje įmonės pavadinimo nurodykite dalyvaujančio asmens vardą ir pavardę.

   

   
   
   

   
  Sutinku gauti informaciją apie „Žinių era“ organizuojamus mokymus, išankstines renginių kainas*:  Į viršų