• DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNŲ AKADEMIJA (DATAISTIC.IO MOKYMAI)
  Data: 2024 03 21     Pradžia: 09:00

  Atsinaujinusi Duomenų apsaugos pareigūnų akademija suteiks svarbiausių duomenų apsaugos teisės ir praktinių žinių, reikalingų atlikti duomenų apsaugos pareigūnų funkcijas pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

  Mokymų data: 2024 m. kovo 21-22 d.
  Mokymų trukmė: 16 akad. val. (2-jų dienų mokymai)
  Mokymų vieta: vyks nuotoliniu būdu.   

  Kas veda mokymus?
  Dr. Julius Zaleskis, Dataistic direktorius, Vilniaus universiteto lektorius;
  Arnas Malakauskas, Dataistic teisininkas.

  Kokie mokymų tikslai?
  1) padėti duomenų apsaugos pareigūnams pasirengti praktinei veiklai ir užduočių atlikimui kasdieninėje organizacijos veikloje;
  2) suteikti svarbiausias duomenų apsaugos teisės ir praktikos žinias, padėti išpildyti GDPR numatytą ekspertinės kompetencijos reikalavimą;
  3) padėti organizacijose užtikrinti GDPR numatytas duomenų apsaugos pareigūnų veiklos garantijas;
  4) supažindinti su aktualia ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento praktika ir pamokomis iš europinių ir Lietuvos baudų;
  5) padėti organizacijoms užtikrinti ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų atitiktį, suplanuoti ir įgyvendinti konkrečius atitikties žingsnius.

  Kam skirti mokymai?
  1) Pradedantiesiems;
  2) Norintiems sutvirtinti pagrindus;
  3) Norintiems atsišviežinti žinias;
  4) Norintiems susipažinti su svarbiausia europine ir lietuviška GDPR praktika.

  Kas naujo mokymuose?
  1) Didesnis dėmesys duomenų apsaugos pareigūnų veiklos garantijoms pagal GDPR;
  2) Didesnis dėmesys duomenų apsaugos pareigūno rolei sisteminiame atitikties procese;
  3) Didesnis dėmesys GDPR numatytiems procesams;
  4) Naujausi europiniai GDPR praktikos pavyzdžiai;
  5) Detali lietuviškų GDPR bylų analizė.

  Kokia mokymų programa?
  Pirmoji diena: Duomenų apsaugos pareigūno veiklos pagrindai pagal GDPR:
  1) Duomenų apsaugos pareigūno veiklos pagrindai pagal GDPR: kurioms organizacijoms jis privalomas, kurioms - rekomenduojamas? Koks jo vaidmuo organizacijoje? Kodėl jis organizacijoje svarbus?
  2) Duomenų apsaugos pareigūno veiklos principai: kokiais pamatiniais principais vadovaujasi duomenų apsaugos pareigūnai? Kokie reikalavimai jiems? kokiais kokias garantijas duomenų apsaugos pareigūnui privalo suteikti organizacija? kaip tinkamai nustatyti duomenų apsaugos pareigūno pareigybę organizacijoje?
  3) Duomenų apsaugos pareigūnui svarbūs šaltiniai: kaip reikėtų nagrinėti GDPR? kur ieškoti atsakymų į kylančius klausimus? Kokias europines gaires turi žinoti duomenų apsaugos pareigūnai? Kokie klausimai nagrinėti europinėse ir lietuviškose bylose?
  4) Duomenų apsaugos pareigūno užduotys: kokios yra duomenų apsaugos pareigūnų užduotys pagal GDPR ir kaip jas atlikti? Kokias dar užduotis praktikoje atlieka duomenų apsaugos pareigūnai? kaip praktiškai rengiamos duomenų apsaugos pareigūno konsultacijos ir atliekamos kitos užduotys?

  Antroji diena: Pagalba organizacijoms užtikrinant GDPR atitiktį
  5) Asmens duomenų apsaugos atitikties pagrindai: kaip pasiskirsto atsakomybės tarp organizacijos, duomenų apsaugos pareigūnų ir kitų suinteresuotų asmenų? Kaip tinkamai suplanuoti atitikties procesą? Kaip stebėti ir audituoti atitiktį? Koks yra asmens duomenų apsaugos ir informacijos saugumo santykis?
  6) Duomenų apsaugos principai: kokius principus turi atitikti asmens duomenų tvarkymas? Kaip praktikoje taikomi šie principai? Kaip praktikoje nustatyti, kuriuo asmens duomenų tvarkymo pagrindu reikia remtis? Kaip išpildyti sąlygas asmens duomenų perdavimui už Europos Ekonominės Erdvės ribų?
  7) Duomenų apsaugos atitikties procesai: kokie procesai turėtų būti organizacijoje pagal GDPR? kaip valdomi duomenų subjektų paklausimai? Kaip turėtų būti teikiami pranešimai apie duomenų saugumo pažeidimus asmenims ir institucijoms? Kaip atliekami poveikio duomenų apsaugai vertinimai, kada galimas duomenų perdavimas?
  8) GDPR baudų rizikų valdymas: ką apie skiriamas baudas turėtų žinoti ir organizacijoms patarti pareigūnai? Kaip mažinti baudų riziką? Kokios baudos, už ką ir kokiose ES šalyse yra skiriamos? Už kokių reikalavimų nesilaikymą ir kokios baudos taikytos Lietuvoje?

  Kur galima rasti daugiau naudingos informacijos?
  1) Monografijoje "Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir asmens duomenų apsaugos teisė" (akademijos dalyviai galės įsigyti ją su nuolaida);
  2) Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros ir Europos Tarybos studijoje „Handbook on European data protection law" ;
  3) Straipsnyje „Duomenų apsaugos pareigūno veiklos pagrindai pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą" .

  Kur galima sužinoti daugiau naujienų?
  Sekant Dataistic puslapius socialiniuose tinkluose:
  1) LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dataprotection-lt/
  2) Facebook: https://www.facebook.com/dataistic.io
  3) Instagram: https://www.instagram.com/dataistic.io/
  4) Twitter: https://twitter.com/DPO_lt
  5) YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC4Ot4R0agxH813u4g-Govfg/videos

  Kokia mokymų darbotvarkė (abiejų dienų)?
  9.00-10.30 Mokymai
  10.30-10.45 Pertrauka
  10.45-12.15 Mokymai
  12.15-13.00 Pertrauka
  13.00-14.30 Mokymai
  14.30-14.45 Pertrauka
  14.45-16.15 Mokymai

  Kokią reikšmę turi Duomenų apsaugos pareigūnų akademijos pažymėjimas?
  Pažymėjimas gali būti viena iš GDPR reikalaujama duomenų apsaugos pareigūno ekspertinė kompetencijos priemonių. Reglamentas leidžia organizacijoms pasirinkti, kaip ją įrodyti. Svarbiausia - realios žinios.

  Kokia mokymų kaina?
  360 Eur (PVM netaikomas). Į kainą įskaičiuota 2-jų dienų mokymų metodinės medžiagos komplektas, dalyvio pažymėjimas.

  Jei ketinate dalyvauti, užpildykite žemiau esančią registracijos anketą. Užsiregistruoti į mokymus galite ir tel. (8 5) 205 1492, 8 699 98531, 8 699 98350.

  Registracijos anketa

  Norėdami užsiregistruoti, prašome būtinai užpildyti visus anketos laukelius, pažymėtus žvaigždute (*).
  Jei renginyje ketina dalyvauti daugiau nei 3 asmenys, kitų dalyvių pavardes prašytume įrašyti laukelyje „Papildoma informacija“.  
  Jei dalyvaujate kaip fizinis asmuo, vietoje įmonės pavadinimo nurodykite dalyvaujančio asmens vardą ir pavardę. Jei nepavyksta užsiregistruoti internetu, registruokitės tel. 8 699 98531, 8 699 98350 arba rašykite el. p. info@ziniuera.lt

   

   
   
   

   
  Sutinku gauti informaciją apie „Žinių era“ organizuojamus mokymus, išankstines renginių kainas*:  Į viršų