• KORUPCIJOS PREVENCIJA: teisės aktų naujovės bei svarbiausi pakeitimai. Aktuali teismų praktika
  Data: 2022 06 06     Pradžia: 10:00

  Mokymų data: 2022 m. birželio 6 d.
  Mokymų vieta: vyks nuotoliniu būdu.

  Mokymų programa

   

  1. Korupcija kaip socialinis fenomenas (Korupcijos samprata ir apibrėžimai; Korupcija kaip vadybinė problema; Korupcijos rūšys; Korupcijos pasireiškimo formos ir kt.).

  2. Antikorupcinė politika ir jos formavimas bei koordinavimas (Institucinė ir teisinė antikorupcinė bazė Lietuvoje; pagrindinės korupcijos tendencijos Lietuvoje, kovos su korupciją kryptys ir kt.).

  3. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo ir kitų teisės aktų naujovės bei aktualūs pakeitimai (naujausio teisinio reguliavimo aiškinimai).
  Aktuali teismų praktika.

  4. Valstybės tarnautojo etika ir korupcija kaip viena iš etikos problemų (Tarnybinė etika; Etikos (elgesio) kodeksai ir jų rengimas; Valstybės tarnautojo etika ir korupcija ir kt; Dovanos ir kyšio atribojimas, Dovanų ar paslaugų priėmimo ir teikimo apribojimai; Atsakomybės rūšys už dovanų priėmimą; ir kt.).
  Gerosios patirties (praktikos) pavyzdžiai. Aktuali teismų praktika.
  Praktinių užduočių sprendimas.

  5. Interesų konfliktai ir priemonės jų išvengti (interesų konfliktą keliančių aplinkybių deklaravimas; Informavimas apie interesų konfliktą; Nusišalinimas nuo sprendimų, sukeliančius interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo ir kt.).
  Aktuali teismų praktika.
  Praktinių užduočių sprendimas.

  Papildoma informacija:
  Mokymų pradžia: 10.00 val.
  Mokymų trukmė: 10.00-14.00 (5 akad. val.)
  Pertrauka: 11.45-12.00 val.

  Dalyvio mokestis - 90 Eur (PVM netaikomas). Į kainą įskaičiuota metodinės medžiagos komplektas (el. formatu), el. dalyvio pažymėjimas. Jei pageidaujate dalyvauti, prašytume užpildyti žemiau esančią registracijos anketą. Užsiregistruoti į seminarą galite ir tel. (8 5) 205 1492, 8 699 98531, 8 699 98350. 

  Registracijos anketa

  Norėdami užsiregistruoti, prašome užpildyti visus anketos laukelius, pažymėtus žvaigždute (*).
  Jei renginyje ketina dalyvauti daugiau nei 3 asmenys, dalyvių pavardes prašome įrašyti laukelyje „Papildoma informacija“.  
  Jei dalyvaujate kaip fizinis asmuo, vietoje įmonės pavadinimo nurodykite dalyvaujančio asmens vardą ir pavardę.

   

   
   
   

   
  Sutinku gauti informaciją apie „Žinių era“ organizuojamus mokymus, išankstines renginių kainas*:  Į viršų