• PRANEŠĖJŲ APSAUGA IR KORUPCIJOS PREVENCIJA: nauji atitikties reikalavimai ir jų įgyvendinimo praktiniai patarimai organizacijoms
  Data: 2023 10 30     Pradžia: 13:00

  Mokymų lektorius - dr. Raimundas Kalesnykas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų instituto profesorius, sertifikuotas antikorupcinės vadybos sistemos ISO 37001:2016 auditorius ir konsultantas.

  Mokymų data: 2023 m. spalio 30 d.
  Mokymų vieta: vyks nuotoliniu būdu.
  Mokymų trukmė: 13.00-16.15 val. (4 akad. val.)
  Pertrauka: 14.30-14.45 val.

  Tikslinė grupė:
  Viešojo bei privataus sektoriaus organizacijų ir/ar jų struktūrinių padalinių vadovai, už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi asmenys, atitikties ir vidaus audito funkcijų vykdytojai, taip pat valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kiti darbuotojai.

  Mokymų tikslas:
  • Stiprinti antikorupcinę kultūrą ir darbuotojų sąmoningumą organizacijoje pranešimų apie pažeidimus ir pranešėjų apsaugos srityje
  Mokymų uždaviniai:
  • supažindinti su teisinio reguliavimo naujovėmis kuriant ir diegiant pranešėjų apsaugos institutą organizacijoje
  • suteikti žinių dėl privalomų atitikties reikalavimų įgyvendinimo sudarant sąlygas darbuotojams pranešti apie korupcinio pobūdžio (ir kitus) pažeidimus bei tinkamai užtikrinti pranešėjų apsaugą organizacijoje
  • pateikti praktinius patarimus, kaip ir kokius valdymo proceso įrankius taikyti užtikrinant veiksmingą pranešimų kanalų apie pažeidimus veikimą bei pranešėjų apsaugą

  Mokymų programa:

  Mokymų sesija 1. Pranešėjų apsaugos institutas organizacijoje ir jo nauda:
  -  Pranešimai apie pažeidimus ir pranešėjų apsauga kaip antikorupcinės aplinkos priemonė.
  -  (Ne)Norėjimo pranešti apie korupcinio pobūdžio (ir kitus) teisės pažeidimus priežastys ir pranešėjų apsaugos tendencijos.
  -  Naujovės ir privalomi teisės aktų reikalavimai pranešėjų apsaugos srityje.
  -  Pranešėjas organizacijoje, jo teisinis statusas ir sąlygos gauti pranešėjo statusą.
  -  Informacija apie korupcinio pobūdžio ir kitus teisės pažeidimus: prieigos ir apsaugos lygiai bei informacijos pateikimo būdai.

  Mokymų sesija 2. Pranešimų apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus (ir kitus pažeidimus) valdymo procesas:
  -  Vidiniai pranešimų apie pažeidimus kanalai („karštosios linijos"): diegimas ir funkcionavimo užtikrinimas.
  -  Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojo kompetencija pranešimų apie pažeidimus valdymo srityje.
  -  Pranešėjo konfidencialumo užtikrinimas ir informacijos apie pažeidimus saugojimas.
  -  Draudimas daryti neigiamą poveikį ir kitos pranešėjo apsaugos, skatinimo bei pagalbos priemonės.
  -  Pranešimų apie pažeidimus kaip antikorupcinės priemonės veiksmingumo matavimo ir sėkmės rodikliai bei atsakomybė už atitikties reikalavimų neįgyvendinimą.

  Daugiau apie lektorių:
  Mokymų lektorius - dr. Raimundas Kalesnykas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų instituto profesorius, sertifikuotas antikorupcinės vadybos sistemos ISO 37001:2016 auditorius ir konsultantas, padedantis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms diegtis antikorupcinės vadybos, rizikų bei atitikties valdymo sistemas, įgyvendinti korupcijai atsparios aplinkos atitikties, interesų konfliktų valdymo, pranešėjų apsaugos bei antikorupcinio sąmoningumo ugdymo ir vidinių mokymų programas.

  Dalyvio mokestis - 120 Eur (PVM netaikomas).
  Į kainą įskaičiuota metodinės medžiagos komplektas (el. formatu), el. dalyvio pažymėjimas. Jei pageidaujate dalyvauti, prašytume užpildyti žemiau esančią registracijos anketą. Užsiregistruoti į mokymus galite ir tel. 8 699 98531, 8 699 98350.

  Registracijos anketa

  Norėdami užsiregistruoti, prašome būtinai užpildyti visus anketos laukelius, pažymėtus žvaigždute (*).
  Jei renginyje ketina dalyvauti daugiau nei 3 asmenys, kitų dalyvių pavardes prašytume įrašyti laukelyje „Papildoma informacija“.  
  Jei dalyvaujate kaip fizinis asmuo, vietoje įmonės pavadinimo nurodykite dalyvaujančio asmens vardą ir pavardę. Jei nepavyksta užsiregistruoti internetu, registruokitės tel. 8 699 98531, 8 699 98350 arba rašykite el. p. info@ziniuera.lt

   

   
   
   

   
  Sutinku gauti informaciją apie „Žinių era“ organizuojamus mokymus, išankstines renginių kainas*:  Į viršų