• Antikorupcinės aplinkos kūrimas sveikatos priežiūros įstaigose
  Data: 2022 12 15     Pradžia: 10:00

  Mokymų tikslas – supažindinti dalyvius su antikorupcinės aplinkos kūrimu sveikatos priežiūros įstaigose.

  Mokymų data: 2022 m. gruodžio 15 d.
  Mokymų pradžia: 10.00 val.
  Mokymų trukmė: 10.00-14.00 (5 akad. val.)
  Pertrauka: 11.45-12.00 val.

  Tikslas:
  1. Supažindinti dalyvius su antikorupcinės aplinkos kūrimu sveikatos priežiūros įstaigose. Pristatyti naują Korupcijos prevencijos įstatymą, galimas įstaigų darbuotojų švietimo ir informavimo priemones ir būdus kuriant antikorupcinę aplinką įstaigoje, bei vadovybės vaidmenį šiame procese.
  2. Suteikti žinias ir gebėjimus apie teorinius ir praktinius aspektus bei moralinės dorovės vaidmenį atliekant kasdienes pareigas.
  3. Supažindinti su galimybėmis gerinti situacija darbo vietoje, kurti skaidrią aplinką įstaigoje mažinti galimybes pasireikšti korupcijai, neetiškam elgesiui.

  Uždaviniai:
  1. Suteikti mokymo dalyviams žinias apie korupcijos reiškinį, jo supratimą Lietuvoje ir pasaulyje. Paanalizuoti kaip korupcija siejasi su etika ir morale, ar apskritai ar yra ryšys korupcinio elgesio, neetiško elgesio ir moralės. Suteikti gebėjimus ir praktinius patarimus, kaip kurti skaidrią aplinką institucijoje ir kokių priemonių galima imtis dėl galimos korupcijos ir neetiško elgesio sumažinimo.
  2. Suteikti mokymo dalyviams žinias ir gebėjimus įvertinti galimai korupcinius, o dažnai neetišku paciento - institucijos darbuotojo santykius. Klausytojai gebės atskirti kas yra „dovana", o ką galima įvardinti „kyšiu", supras kas yra dovanos-kyšio" Lietuvoje, o taip pat skirtingose kultūrose. Ar gali būti dovana medikui.
  3. Suteikti žinias ir gebėjimus, praktinius patarimus, kaip identifikuoti, įvertinti ir eliminuoti nesuderinamus su etiškumu, atsakingu elgesiu situacijas.
  4. Suteikti žinias ir gebėjimus apie skaidrios aplinkos kūrimo modelį ir praktinius pavyzdžius (vadovybės aspektu)

  Temos:
  1. Korupcijos - etikos - moralės santykis.
  2. Naujas Korupcijos prevencijos įstatymas, pagrindiniai aspektai.
  3. Etikos svarba sveikatos apsaugos įstaigoje . Kaip kurti, diegti ir tobulinti etikos kodeksą.
  4. Kyšio ir dovanos panašumai ir skirtumai.
  5. Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo svarba. Deklaravimo instrukcija.
  6. Kitos antikorupcinės aplinkos kūrimo priemonės. (Antikorupcinio elgesio kodeksas, elgesio prieš korupciją taisyklės, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, korupcijos rizikos valdymas ir kt.)
  7. Skaidrios aplinkos kūrimo galimybės sveikatos apsaugos įstaigoje.

  Dalyvio mokestis - 110 Eur (PVM netaikomas). Antram ir kiekvienam paskesniam dalyviui mokestis - tik 90 Eur! Į kainą įskaičiuota metodinės medžiagos komplektas (el. formatu), el. dalyvio pažymėjimas. Jei pageidaujate dalyvauti, prašytume užpildyti žemiau esančią registracijos anketą. Užsiregistruoti į mokymus galite ir tel. 8 699 98531, 8 699 98350.

  Registracijos anketa

  Norėdami užsiregistruoti, prašome užpildyti visus anketos laukelius, pažymėtus žvaigždute (*).
  Jei renginyje ketina dalyvauti daugiau nei 3 asmenys, dalyvių pavardes prašome įrašyti laukelyje „Papildoma informacija“.  
  Jei dalyvaujate kaip fizinis asmuo, vietoje įmonės pavadinimo nurodykite dalyvaujančio asmens vardą ir pavardę.

   

   
   
   

   
  Sutinku gauti informaciją apie „Žinių era“ organizuojamus mokymus, išankstines renginių kainas*:  Į viršų