• Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes ir kiti aktualūs asmens duomenų tvarkymo aspektai bei praktinės rekomendacijos
  Data: 2022 09 28     Pradžia: 10:00

  Jau eina penkti pasikeitusio asmens duomenų teisinio reguliavimo taikymo metai, tačiau asmens duomenų teisinio reglamentavimo vingrybės vis dar lieka iššūkiu ir painiu labirintu daugeliui duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų, taip pat jų darbuotojams, atsakingiems už asmens duomenų apsaugą ar dalyvaujantiems asmens duomenų tvarkymo procese.

  Seminaro data: 2022 m. rugsėjo 28 d.
  Seminaro vieta: vyks nuotoliniu būdu.
  Seminaro trukmė: 10.00-14.00 (5 akad. val.)
  Pertrauka: 12.00-12.15

  Įmonių, organizacijų, institucijų gebėjimas tinkamai taikyti asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, vykdyti pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, žinoti teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, taikymo tendencijas, sąmoningumo ugdymas suvokiant asmens duomenų tvarkymo reikalavimų tinkamo įgyvendinimo prasmę, yra neatsiejamas nuo puikios įmonių, organizacijų ir institucijų reputacijos, klientų ir interesantų pasitikėjimo, aukštų veiklos rezultatų rodiklių ir žinoma geresnės asmens duomenų apsaugos Lietuvoje. Įmonės tiesiogiai Bendrajame duomenų apsaugos reglamente yra įpareigotos užtikrinti, kad visi darbuotojai, kuriems leista dirbti su asmens duomenimis, būtų apmokyti ir instruktuoti kaip tai atlikti.

  Programa

  1. Aktualūs duomenų perdavimo į trečiąsias valstybes aspektai:
  1) perdavimų į trečiąsias valstybes identifikavimas,
  2) perdavimų į trečiąsias valstybes pavyzdžiai,
  3) taikomų asmens duomenų apsaugos priemonių efektyvumo vertinimas.

  2. Duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojo santykiai:
  1) kaip teisingai identifikuoti įmonės status,
  2) kas svarbu pasirenkant paslaugų teikėją, tapsiantį duomenų tvarkytoju,
  3) svarbiausi aspektai sudarant asmens duomenų tvarkymo sutartis,
  4) Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos patvirtintų Standartinių sutarčių sąlygų asmens duomenų tvarkymo sutartyse reikšmė.

  3. Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir priežiūros institucijų praktika.

  4. Asmens duomenų apsaugos reikalavimų užtikrinimas tvarkant telefoninių pokalbių įrašus:
  1) Pagrindiniai veiksmai siekiant užtikrinti telefoninių pokalbių įrašų tvarkymo teisėtumą,
  2) Duomenų subjekto teisės susipažinti su telefoninių pokalbių įrašai įgyvendinimas.

  5. Priežiūros institucijų sprendimų, priimtų taikant nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą, apžvalga.

  Dalyvio mokestis - 110 Eur (PVM netaikomas). Į kainą įskaičiuota metodinės medžiagos komplektas (el. formatu), el. dalyvio pažymėjimas. Jei pageidaujate dalyvauti, prašytume užpildyti žemiau esančią registracijos anketą. Užsiregistruoti į mokymus galite ir tel. 8 699 98531, 8 699 98350.

  Registracijos anketa

  Norėdami užsiregistruoti, prašome užpildyti visus anketos laukelius, pažymėtus žvaigždute (*).
  Jei renginyje ketina dalyvauti daugiau nei 3 asmenys, dalyvių pavardes prašome įrašyti laukelyje „Papildoma informacija“.  
  Jei dalyvaujate kaip fizinis asmuo, vietoje įmonės pavadinimo nurodykite dalyvaujančio asmens vardą ir pavardę.

   

   
   
   

   
  Sutinku gauti informaciją apie „Žinių era“ organizuojamus mokymus, išankstines renginių kainas*:  Į viršų