• KORUPCIJOS PREVENCIJOS NAUJOVĖS IR PRIVALOMI REIKALAVIMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS: praktiniai patarimai kaip sėkmingai kurti ir įgyvendinti korupcijai atsparią aplinką
  Data: 2023 04 13     Pradžia: 13:00

  Mokymų lektorius - dr. Raimundas Kalesnykas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų instituto profesorius, sertifikuotas antikorupcinės vadybos sistemos ISO 37001:2016 auditorius ir konsultantas, padedantis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms diegti antikorupcinės vadybos, rizikų bei atitikties valdymo sistemas, įgyvendinti korupcijai atsparios aplinkos atitikties, interesų konfliktų valdymo, pranešėjų apsaugos bei antikorupcinio sąmoningumo ugdymo ir vidinių mokymų programas.

  Mokymų data: balandžio 13 d.
  Mokymų trukmė: 13.00-16.15 val. (4 akad. val.)
  Pertrauka: 14.30-14.45
  Mokymų vieta: vyks nuotoliniu būdu.

  Svarbu! Dalyvių skaičius ribotas, todėl kviečiame paskubėti registruotis!

  Mokymų dalyviai /Tikslinė grupė:
  LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių sveikatos sistemos įstaigų, savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų, taip pat farmacine veikla užsiimančių organizacijų ir/ar jų struktūrinių padalinių vadovai, už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi asmenys, atitikties ir vidaus audito funkcijų vykdytojai, taip pat valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai

  Mokymų tikslas:
  • Stiprinti dalyvių kompetencijas formuojant skaidrią organizacinę kultūrą ir darbuotojų sąmoningumą organizacijoje korupcijai atsparios aplinkos srityje
  Mokymų uždaviniai:
  • supažindinti su korupcijos prevencijos sisteminiais pokyčius (teisinio reguliavimo, vadybos standartų panaudojimo) kuriant antikorupcinę aplinką sveikatos priežiūros bei LR SAM pavaldžiose įstaigose
  • suteikti žinių dėl privalomų antikorupcinės atitikties reikalavimų įgyvendinimo nustatant pagrindines korupcijos prevencijos priemones ir užtikrinant jų tarpusavio sąveiką bei realų veikimą sveikatos priežiūros ir kitose sveikatos sistemos įstaigose
  • pateikti praktines rekomendacijas, kaip parinkti ir kokius vadybos sistemos įrankius naudoti užtikrinant atitiktį privalomiems reikalavimams dėl korupcijos prevencijos valdymo sveikatos priežiūros ir kitose sveikatos sistemos įstaigose

  Mokymų turinys/programa:
  Mokymų sesija 1: Nauji ir privalomi antikorupciniai reikalavimai sveikatos sistemos įstaigoms
   - Korupcijos prevencijos pokyčių tendencijos(Ne)skaidrumo ir pažeidžiamumo priežastys ir rizikos nustatymas
   - Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo planavimas
   - Antikorupcinių priemonių nustatymas, parinkimas ir įdiegimas į organizacijos veiklos procesus

  Mokymų sesija 2: Korupcijai atsparios aplinkos valdymo procesas
   - Vadybos sistemų panaudojimas antikorupcinėje veikloje
   - Antikorupcinės atitikties funkcija: priskirtinumas, reikalavimai, kompetencija
   - Darbuotojų sąmoningumas ir ištekliai
   - Antikorupcinės aplinkos veikimo monitoringas, veiksmingumo matavimo ir sėkmės rodikliai bei atsakomybė už atitikties reikalavimų neįgyvendinimą
     
  Daugiau apie lektorių: dr. Raimundas Kalesnykas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų instituto profesorius, sertifikuotas antikorupcinės vadybos sistemos ISO 37001:2016 auditorius ir konsultantas, padedantis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms diegti antikorupcinės vadybos, rizikų bei atitikties valdymo sistemas, įgyvendinti korupcijai atsparios aplinkos atitikties, interesų konfliktų valdymo, pranešėjų apsaugos bei antikorupcinio sąmoningumo ugdymo ir vidinių mokymų programas. Turi didesnę nei 2000 ak. valandų nacionalinių ir tarptautinių ekspertinių mokymų vedimo viešojo sektoriaus ir verslo kompanijų įvairaus lygio vadovams bei darbuotojams, valstybės tarnautojams ir pareigūnams patirtį. Taip pat turi daugiau kaip 10 metų praktinio darbo patirties diegiant antikorupcinės vadybos sistemas viešojo sektoriaus organizacijoms, atliekant vidaus ir išorinius auditus tarptautinėse verslo kompanijose. Nuo 2008 metų kaip ekspertas dirba įvairiuose tarptautinėse organizacijose (ESBO, UNODC, USAID, EK, CEPOL, ECORYS, UK Safeworld ir kt.), kur prisidėjo įgyvendinant teisinės sistemos ir antikorupcines reformas Kirgizijoje, Tadžikistane, Kazachstane, Ukrainoje, Kosove, Azerbaidžane ir kt. valstybėse. Nuo 2019 m. kaip ekspertas teikia konsultacijas ir techninę pagalbą Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generaliniam direktoratui (DG HOME) kovos su korupcija srityje.
      
  Dalyvio mokestis - 110 eur (PVM netaikomas).
  Į kainą įskaičiuota metodinės medžiagos komplektas (el. formatu), el. dalyvio pažymėjimas. Jei pageidaujate dalyvauti, prašytume užpildyti žemiau esančią registracijos anketą. Užsiregistruoti į mokymus galite ir tel. 8 699 98531, 8 699 98350.

  Registracijos anketa

  Norėdami užsiregistruoti, prašome užpildyti visus anketos laukelius, pažymėtus žvaigždute (*).
  Jei renginyje ketina dalyvauti daugiau nei 3 asmenys, dalyvių pavardes prašome įrašyti laukelyje „Papildoma informacija“.  
  Jei dalyvaujate kaip fizinis asmuo, vietoje įmonės pavadinimo nurodykite dalyvaujančio asmens vardą ir pavardę.

   

   
   
   

   
  Sutinku gauti informaciją apie „Žinių era“ organizuojamus mokymus, išankstines renginių kainas*:  Į viršų