• Interesų konfliktai ir jų valdymas viešojo sektoriaus organizacijose. Antikorupciniai mokymai
  Data: 2023 04 17     Pradžia: 13:00

  Mokymų lektorius - dr. Raimundas Kalesnykas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų instituto profesorius, sertifikuotas antikorupcinės vadybos sistemos ISO 37001:2016 auditorius ir konsultantas, padedantis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms diegti antikorupcinės vadybos, rizikų bei atitikties valdymo sistemas, įgyvendinti korupcijai atsparios aplinkos atitikties, interesų konfliktų valdymo, pranešėjų apsaugos bei antikorupcinio sąmoningumo ugdymo ir vidinių mokymų programas.

  Mokymų data: 2023 m. balandžio 17 d.
  Mokymų trukmė: 13.00-16.15 val. (4 akad. val.)
  Pertrauka: 14.30-14.45
  Mokymų vieta: vyks nuotoliniu būdu.

  Svarbu! Dalyvių skaičius ribotas, todėl kviečiame paskubėti registruotis!

  Mokymų dalyviai /Tikslinė grupė:
  Viešojo administravimo institucijų bei viešojo sektoriaus organizacijų ir/ar jų struktūrinių padalinių vadovai, už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi asmenys, atitikties ir vidaus audito funkcijų vykdytojai, taip pat valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kiti darbuotojai

  Mokymų tikslas:
  • Ugdyti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą stiprinant dalyvių profesines kompetencijas viešųjų ir privačių interesų derinimo, interesų konfliktų vengimo, valdymo ir kontrolės klausimais
  Mokymų uždaviniai:
  • supažindinti su teisinio reguliavimo pokyčiais ir VTEK veiklos praktika privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių interesų derinimo srityje
  • modeliuoti situacijas (įsi)vertinant darbuotojų veiksmus (elgesį) dėl privačių interesų deklaravimo, kaip atpažinti ir išvengti galimus interesų konfliktus
  • pateikti praktinius patarimus, nuo kokių veiksmų pradėti, kaip ir kokius įrankius taikyti siekiant veiksmingai valdyti interesų konfliktus

  Mokymų turinys/programa:
  Mokymų sesija 1: Privačių interesų deklaravimas ir jo nauda organizacijai
   - Nauji ir privalomi reikalavimai dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo, taikomi viešojo sektoriaus organizacijoms
   - Valstybės tarnautojų, darbuotojų ir suinteresuotųjų asmenų pareigos interesų derinimo srityje
   - Situacijų analizė ir patarimai dėl privačių interesų deklaravimo
   - Interesų konfliktų prevencijos nauda organizacijai
  Mokymų sesija 2: Interesų konfliktų valdymo procesas
   - Interesų konfliktų šaltiniai bei darbuotojų įsipareigojimai vengti interesų konflikto
   - Situacijų analizė: Interesų konfliktų valdymas antikorupcinėmis priemonėmis
   - Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojo kompetencija valdant interesų konfliktus
   - Interesų konfliktų valdymo veiksmingumo matavimo ir sėkmės rodikliai bei atsakomybė už viešųjų ir privačių interesų derinimo atitikties reikalavimų pažeidimus

  Daugiau apie lektorių:

  Mokymų lektorius dr. Raimundas Kalesnykas turi didesnę nei 2000 ak. valandų nacionalinių ir tarptautinių ekspertinių mokymų vedimo viešojo sektoriaus ir verslo kompanijų įvairaus lygio vadovams bei darbuotojams, valstybės tarnautojams ir pareigūnams patirtį. Taip pat turi daugiau kaip 10 metų praktinio darbo patirties diegiant antikorupcinės vadybos sistemas viešojo sektoriaus organizacijoms, atliekant vidaus ir išorinius auditus tarptautinėse verslo kompanijose. Nuo 2008 metų kaip ekspertas dirba įvairiuose tarptautinėse organizacijose (ESBO, UNODC, USAID, EK, CEPOL, ECORYS, UK Safeworld ir kt.), kur prisidėjo įgyvendinant teisinės sistemos ir antikorupcines reformas Kirgizijoje, Tadžikistane, Kazachstane, Ukrainoje, Kosove, Azerbaidžane ir kt. valstybėse. Nuo 2019 m. kaip ekspertas teikia konsultacijas ir techninę pagalbą Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generaliniam direktoratui (DG HOME) kovos su korupcija srityje.

  Dalyvio mokestis - 110 eur (PVM netaikomas).
  Į kainą įskaičiuota metodinės medžiagos komplektas (el. formatu), el. dalyvio pažymėjimas. Jei pageidaujate dalyvauti, prašytume užpildyti žemiau esančią registracijos anketą. Užsiregistruoti į mokymus galite ir tel. 8 699 98531, 8 699 98350. 

  Registracijos anketa

  Norėdami užsiregistruoti, prašome užpildyti visus anketos laukelius, pažymėtus žvaigždute (*).
  Jei renginyje ketina dalyvauti daugiau nei 3 asmenys, dalyvių pavardes prašome įrašyti laukelyje „Papildoma informacija“.  
  Jei dalyvaujate kaip fizinis asmuo, vietoje įmonės pavadinimo nurodykite dalyvaujančio asmens vardą ir pavardę.

   

   
   
   

   
  Sutinku gauti informaciją apie „Žinių era“ organizuojamus mokymus, išankstines renginių kainas*:  Į viršų