• Korupcijos prevencijos naujovės ir privalomi reikalavimai viešojo sektoriaus organizacijoms: praktiniai patarimai nuo ko pradėti, kaip kurti ir valdyti antikorupcinę aplinką
  Data: 2023 12 20     Pradžia: 09:00

  Mokymų lektorius - dr. Raimundas Kalesnykas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų instituto profesorius, sertifikuotas antikorupcinės vadybos sistemos ISO 37001:2016 auditorius ir konsultantas.

  Mokymų data: 2023 m. gruodžio 20 d.
  Mokymų trukmė: 9.00-12.15 val. (4 akad. val.)
  Pertraukų laikas: 10.30-10.45
  Mokymų vieta: vyks nuotoliniu būdu.
  Svarbu! Dalyvių skaičius ribotas, todėl kviečiame paskubėti registruotis!

  Tikslinė grupė:
  Viešojo sektoriaus organizacijų ir/ar jų struktūrinių padalinių vadovai, už korupcijos prevenciją atsakingi subjektai, vidaus audito, atitikties funkcijų vykdytojai ir kt. viešajame sektoriuje dirbantys asmenys.

  Mokymų tikslas:
  Stiprinti viešojo sektoriaus organizacijos vadovybės ir joje dirbančių asmenų kompetencijas korupcijos prevencijos srityje.

  Aktualumas:
  Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Korupcijos prevencijos įstatymo nauja redakcija, įtvirtinusi pokyčius kuriant ir diegiant korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje. Už antikorupcinės aplinkos kūrimą atsako viešojo sektoriaus organizacijos vadovas, kuris privalo imtis priemonių
  valdyti korupcijos rizikas ir užtikrini korupcijos prevencijos mechanizmo veikimą.

  Mokymų uždaviniai:
  1. Suteikti žinių apie teisinio reguliavimo pokyčius kuriant korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje;
  2. Supažindinti su privalomais reikalavimais nustatant pagrindines korupcijos prevencijos priemones ir užtikrinant jų tarpusavio sąveiką bei realų veikimą;
  3. Pateikti praktines rekomendacijas, kaip nustatyti korupcijos riziką ir kokius vadybos sistemos įrankius taikyti užtikrinant atitiktį privalomiems reikalavimams dėl korupcijos prevencijos valdymo viešojo sektoriaus organizacijoje.

  Mokymų temos:
  1. Korupcijai atspari aplinka ir naujas požiūris į korupcijos prevencija.
  2. Korupcijos prevencijos įstatymo taikymo reikalavimai ir apimtis viešojo sektoriaus subjektuose.
  3. Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistema. Korupcijos rizikos nustatymas. Antikorupcinių priemonių parinkimas ir įdiegimas į organizacijos veiklos procesus: situacijų analizė ir sprendimai.
  4. Korupcijos prevencijos valdymo procesas. Vadybos sistemų panaudojimas antikorupcinėje veikloje. Viešojo sektoriaus organizacijos antikorupcinės atitikties funkcija. Korupcijos prevencijos veiksmingumo matavimo ir sėkmės rodikliai: situacijų analizė ir sprendimai.

  Daugiau apie lektorių:
  Mokymų lektorius - dr. Raimundas Kalesnykas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų instituto profesorius, sertifikuotas antikorupcinės vadybos sistemos ISO 37001:2016 auditorius ir konsultantas, padedantis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms diegti antikorupcinės vadybos, rizikų bei atitikties valdymo sistemas, įgyvendinti korupcijai atsparios aplinkos atitikties, interesų konfliktų valdymo, pranešėjų apsaugos bei antikorupcinio sąmoningumo ugdymo ir vidinių mokymų programas. 

  Dalyvio mokestis - 120 Eur (PVM netaikomas).
  Į kainą įskaičiuota metodinės medžiagos komplektas (el. formatu), el. dalyvio pažymėjimas. Jei pageidaujate dalyvauti, prašytume užpildyti žemiau esančią registracijos anketą. Užsiregistruoti į mokymus galite ir tel. 8 699 98531, 8 699 98350. 

  Registracijos anketa

  Norėdami užsiregistruoti, prašome būtinai užpildyti visus anketos laukelius, pažymėtus žvaigždute (*).
  Jei renginyje ketina dalyvauti daugiau nei 3 asmenys, kitų dalyvių pavardes prašytume įrašyti laukelyje „Papildoma informacija“.  
  Jei dalyvaujate kaip fizinis asmuo, vietoje įmonės pavadinimo nurodykite dalyvaujančio asmens vardą ir pavardę. Jei nepavyksta užsiregistruoti internetu, registruokitės tel. 8 699 98531, 8 699 98350 arba rašykite el. p. info@ziniuera.lt

   

   
   
   

   
  Sutinku gauti informaciją apie „Žinių era“ organizuojamus mokymus, išankstines renginių kainas*:  Į viršų